800 IS-strijders terug naar Europa

800 IS-strijders terug naar Europa.def

Pulsvissen gehalveerd

Een cartoon voor Climaxi vzw over pulsvissen, een vooralsnog omstreden alternatief voor sleepnetten die de zeebodem omwoelen. Bij pulsvissen worden de vissen opgeschrikt door een elektrisch schokje, waarna ze lustig in het net zwemmen.

climaxi na2018.pulsvissen.def